JARO 2017. V nové sezóně otevíráme tři pokračující kurzy (arabštiny, portugalštiny a francouzštiny). Nabízíme také kurzy základů angličtiny, arabštiny, češtiny pro cizince, italštiny, japonštiny a ruštiny. Jiné úrovně nabízených jazyků můžeme spustit podle poptávky, ptejte se nás prosím.

Kurzy otevíráme při poptávce alespoň tří lidí, maximální počet studentů je šest na skupinu. Každý kurz má patnáct lekcí, lekce trvá devadesát minut. Jednotná cena za kurz je 2700 Kč. Výuka začíná v polovině února 2017.

Protože Tři ocásci opouští provoz na Gorkého, budou jarní kurzy probíhat v organizaci NaZemi na Kounicově.

Firmám, neziskovkám a jiným organizacím a kolektivům nabízíme skupinové kurzy na klíč. Kontaktujme se, domluvme se.

Nabídku s ceníkem a předběžným rozvrhem stahujte zde.

jazykovka

SalonSalon

při družstevní kavárně Tři ocásci

Jsme kolektiv profesionálních jazykových lektorů a rodilých mluvčích. Nabízíme skupinové jazykové lekce na třech úrovních. Lekce vedeme primárně v prostoru salónku v kavárně Tři Ocásci v Brně. Pro sezónu jaro 2017 nabízíme výuku arabštiny, češtiny pro cizince, francouzštiny, italštiny, japonštiny, portugalštiny, ruštiny a španělštiny.

Tři ocásci

Všichni naši lektoři jsou buď rodilí mluvčí nebo profesionální znalci vyučovaného jazyka. Všichni máme pedagogický background se zkušenostmi z jazykovek, škol a jiných vzdělávacích institucí.

Aňa

Aňa

Aňa je Ukrajinka, rodilá mluvčí ruštiny, kavárnice, lektorka multikulturních kurzů pro studenty a jazykových kurzů pro dospělé. Zajímá se, studuje a ve výuce uplatňuje alternativní pedagogické směry, jako jsou principy Kritického myšlení a Pedagogika utlačovaných Paula Freireho.

Baruna

Baruna

Absolventka a lektorka francouzštiny a portugalštiny s pracovními zkušenostmi z Francie, Portugalska, Švýcarska a Brazílie. Učí soukromě, v Salonu skupinově.

Lesia

Lesia

Lesia je germanistka s dlouholetými zkušenostmi s výukou němčiny a metodických kurzů v jazykovkách, firmách a školách.

Matteo

Matteo

Matteo je v Brně žijící Ital, zkušený lektor sociálního divadla (Theatre of the Oppressed), skupinové dynamiky a italštiny v jazykovkách. Krom jiného učil jazyk migranty v nízkoprahové neziskovce v Milánu. Zastánce neformálních výukových metod. Learning by trying and doing, to je jeho motto.

Michal

Michal

Lektor češtiny jako cizího jazyka. Učí v jazykovkách, na univerzitě, ve firmách, soukromě i v nízkoprahovém klubu. Inspiruje se Pedagogikou utlačovaných Paula Freireho, pedagogickým manifestem Dogme a principy nízkoprahové výuky.

René

René

René je rodilý mluvčí češtiny a irácké arabštiny, lektor moderní standardní arabštiny, soudní tlumočník a překladatel.

Silvia

Silvia

Silvia je ze severu Itálie. Zajímají ji cizí kultury a studovala environmentalistiku na Masaryčce. Zabývá se různými jazyky, mluví plynně česky a rusky. Už několik let učí italštinu erasmáky, v jazykové škole a soukromě.

Kontaktujte nás, přihlašujte se a ptejte se na salon@triocasci.cz